Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. április 22-én (szerdán) 8:30
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ 2015. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett pályázatok elbírálása
Sz-198/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sajó Ákos képviselő

Indokolás:
A beérkezett pályázatokról a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, melyhez a bizottság előzetes véleményezése szükséges.

Budapest, 2015. április 21.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem