Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. április 22-én (szerda) 17:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásra vonatkozó pályázat elbírálása
73/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
72/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, I. forduló)
91/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.-10. sz. mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására
79/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti ingatlan 582,7 m2 alapterületű részére vonatkozó bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
82/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
95/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Mezey István képviselő
10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-177/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-178/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX. Kerület Üllői út 23. fszt. 5. (hrsz.: 36837/0/A/5) sz. alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-180/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
a.) a Tűzoltó utcai ingatlanra vonatkozóan
Sz-181/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) a Balázs Béla utcai ingatlanra vonatkozóan
Sz-182/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-183/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 79/2015. (III.18.) számú határozatának visszavonása
Sz-184/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-173/2015. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2015. április 17.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem