Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. április 22-én (szerdán) 14.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásra vonatkozó pályázat elbírálása
73/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
72/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői megbízásról történő lemondása, a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása
78/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a Kerekerdő Óvoda két csoporttal történő férőhely bővítésére
80/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatási kérelme
93/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
84/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Jelzésre lakáson biztosított ellátás Ferencvárosban
85/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
86/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme
Sz-190/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Sz-187/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Lakhatást segítő támogatások
Sz-191/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-197/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2014. évi munkájáról
97/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2014. évben biztosított támogatások
Sz-186/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2014. évi munkájáról
Sz-185/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-172/2015. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2015. április 17.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem