Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. március 19-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
57/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök
2./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
56/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök
3./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
58/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
4./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)
52/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós)
64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
65/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére
60/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására
66/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat alapítványok támogatására
63/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. nevelési évre
49/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására
47/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására
67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1.-11. mellékletek
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására
59/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen
46/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen
53/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Kérdés
55/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
17./ Önkormányzati hatósági ügyek
48/2015., 48/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről
61/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2014. évi szakmai munkájáról
62/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évben végzett szakmai munkájáról
50/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
54/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2015. március 13.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem