Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. március 18-án (szerdán) 14.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós)
64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. nevelési évre
49/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására
47/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására
67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1.-11. mellékletek
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására
Sz-102/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására
66/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat alapítványok támogatására
63/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszeg felosztására
Sz-103/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.24.) számú költségvetési rendeletében az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszegének felosztására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi szabadidősport pályázatának meghirdetésére – 3415. számú költségvetési sor terhére
Sz-118/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelme
Sz-112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Lakhatást segítő támogatások
Sz-124/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Sósné Görömbei Linda lakás iránti kérelme
Sz-117/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
14./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
Sz-125/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi tevékenységéről
61/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2014. évi szakmai munkájáról
62/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évben végzett szakmai munkájáról
50/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest IX. kerületi Szervezetének 2014. évben végzett szakmai munkájukról
Sz-126/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2014. évi szakmai munkájáról
Sz-123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2014. évi szakmai munkájáról
Sz-113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-88/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2015. március 13.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem