Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. február 19-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására
43/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén közterületek
azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül
30/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása (II. forduló)
8/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel
31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
36/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének névhasználatára és
székhelybejegyzés engedélyezésére irányuló kérelme
32/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
28/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő
11./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszolgáltatásra
33/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő
12./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
27/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
13./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
34/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Budapest IX., Illatos út 3-5. szám alatti ingatlan hasznosítása, elidegenítése
24/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Megállapodás megkötése a Budapest IX. kerület, Gönczy Pál u. 2. II. emeleti, 612 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség értéknövelő beruházásainak megtérítése a korábbi bérlő, Krétakör Alapítvány részére
22/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyásra, illetve
közszolgáltatási szerződéseik módosítására
35/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadására
25/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
26/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására
21/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Önkormányzati hatósági ügyek
23/2015., 23/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester
Szűcs Balázs főépítész
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
2./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi működéséről
38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználat 2014. évi tapasztalatairól
39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2014. évi
működéséről
40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2014. évi működéséről
41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről
42/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2015. február 13.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem