Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. február 18-án (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására
43/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén közterületek
azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül
30/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
34/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadására
25/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Vágóhíd utca és környéke KSZT módosítás
Sz-64/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
9./ A Lónyay u. 25. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezése
Sz-65/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
10./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-68/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
11./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-69/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
12./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-42/2015., Sz-43/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Közterület használati díjelengedés iránti kérelem
Sz-44/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a VVKB 2014. és 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-55-56/2015. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2015. február 13.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem