Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. február 18-án (szerda) 16.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyásra, illetve
közszolgáltatási szerződéseik módosítására
35/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
27/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Parkolási Kft 2010-2013. évi gazdálkodásának teljesítmény ellenőrzéséről
Sz-468/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
2./ Tájékoztató a PEB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-62/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2015. február 13.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem