Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. február 18-án (szerdán) 11.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel
31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
5./ A Magyar Mozdulatművészeti Társulat Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási ügye
Sz-36/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a KEN 2014. és 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-58-59/2015. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mészáros László elnök

Budapest, 2015. február 13.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem