Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. február 18-án (szerdán) 14.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása (II. forduló)
8/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel
31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
36/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének névhasználatára és
székhelybejegyzés engedélyezésére irányuló kérelme
32/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
28/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő
9./ HPV oltás iránti méltányossági kérelmek
Sz-40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Lakhatást segítő támogatások
Sz-67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi működéséről
38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználat 2014. évi tapasztalatairól
39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2014. évi
működéséről
40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2014. évi működéséről
41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről
42/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás 2014. évi tapasztalatairól
Sz-37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2014. évben végzett szakmai munkájáról
Sz-38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-57/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2015. február 13.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem