Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. január 29-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése
7/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítására
11/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására (II. forduló)
210/2014., 210/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
211/5/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
7./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
8/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári nyitvatartási
rendje
2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat körzeti megbízotti iroda kialakításának támogatására
16/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester és Sajó Ákos képviselő
10./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására
10/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Az Új Út Szociális Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme a használatában álló Bp. IX. Gubacsi u. 21. fszt.
III. szám alatti helyiségre vonatkozóan
3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
12/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének
pótlására
14/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
14./ Javaslat a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóinak biztonságosabb közlekedését megteremtő feltételek
biztosítására
15/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
15./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
17/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
16./ Önkormányzati hatósági ügyek
4/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a kedvezményes parkolási rendszer bővítésének lehetőségeiről
13/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. által, a 60 év feletti lakosság körében végzett „A teljesség
felé” idősügyi programok ismertségének felméréséről
6/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2015. január 23.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem