Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. január 28-án (szerda) 16.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése
7/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
8/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
211/5/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítására
11/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének
pótlására
14/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Parkolási Kft 2010-2013. évi gazdálkodásának teljesítmény ellenőrzéséről
Sz-468/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
2./ Tájékoztató a PEB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-7/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2015. január 23.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem