Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. január 28-án (szerda) 17:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése
7/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására (II. forduló)
210/2014., 210/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
211/5/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Az Új Út Szociális Egyesület bérleti díj csökkentési kérelme a használatában álló Bp. IX. Gubacsi u. 21. fszt.
III. szám alatti helyiségre vonatkozóan
3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
12/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának
eredményéről
17/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
8./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-10/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Ludotéka – Ferencváros kerületi csoportja részére
Sz-19/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./
a.) Elővásárlási jog a Budapest IX. ker. Lónyay u. 60. fszt. 6. (hrsz: 36934/0/A/6) szám alatti ingatlanra
vonatkozóan
Sz-15/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.)Elővásárlási jog a Budapest IX. ker. Ráday u. 11-13. II. 3/A. (hrsz: 37008/2/A/24) szám alatti ingatlanra
vonatkozóan
Sz-16/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
c.) Elővásárlási jog a Budapest IX. ker. Ráday u. 18. I. 7/A. (hrsz: 36825/0/B/21) szám alatti ingatlanra
vonatkozóan
Sz-17/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-14/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-12/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-13/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Gazdasági Bizottság GB 235/2014.(X.03.) számú és a GB 276/2014. (XI.26.) számú határozatainak
módosítása
Sz-11/2015., Sz-18/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
a.) GB 249/2014.(XI.05.) számú határozat
Sz-20/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) GB 250/2014.(XI.05.) számú határozat
Sz-21/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
c.) GB 277/2014.(XI.26.) számú határozat
Sz-22/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-6/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2015. január 23.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem