Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. január 28-án (szerdán) 14.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)
5/2015., 5/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására (II. forduló)
210/2014., 210/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)
211/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
211/5/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
8/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi nyári nyitvatartási
rendje
2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására
10/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
12/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megállapodás módosítása a FESZ KN Kft-vel
Sz-30/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. által, a 60 év feletti lakosság körében végzett „A teljesség
felé” idősügyi programok ismertségének felméréséről
6/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató az ESZSB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-4/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2015. január 23.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem