Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. január 21-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Lakhatást segítő támogatások
Sz-3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A kérelmezők magas száma miatt indokolt a rendkívüli ülés összehívása.

Budapest, 2015. január 20.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem