Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. december 18-án 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
200/3/2014., 200/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
192/2014., 192/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ 2015. évi ellenőrzési terv
212/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán aljegyző
7./ József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi Terv
213/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára
207/2014., 207/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós alpolgármester
9./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására
215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
209/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
208/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program
216/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására
219/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő
17./ Javaslat parkolási követeléskezelés átalakítására
220/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
217/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2014. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán aljegyző

Budapest, 2014. december 12.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem