Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. december 17-én (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
200/3/2014., 200/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására
215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program
216/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Ráday u. 9. és Üllői út 69. sz. társasházak „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezései
Sz-510/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
11./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-476/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
12./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-475/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
13./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrészcseréi
Sz-511/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-501-504/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-506-509/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára
Sz-505/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. december 12.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem