Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. december 17-én (szerda) 16.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ 2015. évi ellenőrzési terv
212/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán aljegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2013. év zárszámadásának és beszámolójának pénzügyi ellenőrzéséről
Sz-491/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán aljeg

Budapest, 2014. december 12.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem