Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. december 17-én (szerda) 17:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére” kiírt pályázat véleményezése
Sz-492/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
192/2014., 192/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítása
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére
214/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására
215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 25. szám alatti lakóépület
rehabilitációs felújításáról
208/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása
218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat parkolási követeléskezelés átalakítására
220/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-495/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Budapest, IX. Toronyház u. 3/A. földszint I/TB4. sz. alatti helyiség határozott idejű albérletbe adása a
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére
Sz-496/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök
elhelyezésére
Sz-497/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-494/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-493/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-498/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Gazdasági Bizottság GB 217/2014. (X.03.) és a GB 277/2013.(XI.06.) számú határozatainak visszavonása
Sz-499-500/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. december 12.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem