Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. december 17-én (szerda) 12:30
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ József Attila Terv területére vonatkozó Egészségügyi Terv
213/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme
207/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem
Sz-512/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester

Budapest, 2014. december 12.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem