Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. december 11-én (csütörtök) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Bak és Társa Kft. Budapest IX. kerület Viola utca 5. szám előtti területre benyújtott közterülethasználat iránti kérelme
Sz-490/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelemben szereplő eseményre 2014. december 13- án kerül sor. A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelemről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

Budapest, 2014. december 9.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem