Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. december 10-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Támogatási kérelmek
Sz-489/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indoklás:
A rendkívüli bizottsági ülést követően - a beérkezett kérelmek elbírálása függvényében - a kérelmezőkkel várhatóan még a 2014. évben megköthető a támogatási szerződés.

Budapest, 2014. december 5.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem