Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. december 5-én (pénteken) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Moonlight Event Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-487/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelemben szereplő rendezvény megtartására 2014. december 5-én kerül sor. A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelemről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

Budapest, 2014. december 4.

Sajó Ákos s.k.
elnökhelyettesImpresszum  Adatvédelem