Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 27-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
193/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1995. (II.23.) számú rendeletének hatályon kívül
helyezése és javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló ……/2014 (…) önkormányzati rendelet megalkotására
198/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása
200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására
194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
192/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A személyes gondoskolást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának felülvizsgálata
187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme
185/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról
184/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
13./ A Környe Húspiac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott hátralék és járulékos költségek
elengedésére vonatkozó egyezség megkötése
191/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Bp. IX. ker. 38265 hrsz. állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes igénylésére
vonatkozó 224/2014. (VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítésére
203/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) véleményezése
186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
16./ Javaslat a „Louis Bleriot szobor” látványtervének módosítására
183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés
204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEVIX Zrt. vezérigazgatója
18./ Önkormányzati ügyintézés a rászorultaknak otthonaikban
196/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
19./ Díjmentes intézményi parkolás keretszabályainak kialakítása
197/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
182/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Javaslat felügyelő bizottsági tag cseréjére
195/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslat a „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
188/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)

Javaslat a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
188/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester

Görgényi Máté, VVKB elnöke
23./ Önkormányzati hatósági ügyek
190/2014., 190/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. november 21.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem