Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 26-án (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása
200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására
194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) véleményezése
186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a „Louis Bleriot szobor” látványtervének módosítására
183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) rendelet felülvizsgálatát megelőzően szakmai
álláspont kialakítása
Sz-477/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
8./ A 2014. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján
Sz-465/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása
Sz-474/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté elnök
10./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának a jóváhagyása
Sz-464/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-475/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté, VVKB elnöke
12./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-476/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté, VVKB elnöke
13./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek:
Sz-451/2014., Sz-452/2014., Sz-453/2014., Sz-454/2014., Sz-455/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
melléklet (451)
melléklet (452)
melléklet (453)
melléklet (454)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a kiszolgálási idő
meghatározásával:
Sz-458/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Díjcsökkentési, részletfizetési kérelmek:
Sz-459/2014., Sz-460/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
melléklet (459)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Adventi gyertyagyújtás és vásár” című rendezvény
megrendezésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-461/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A VVKB 229/2014. (VI.20) és VVKB 231/2014. (VI.20.) sz. határozatainak felülvizsgálata
Sz-466/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
Sz-485/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté, VVKB elnöke
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztatás a TESCO GLOBAL Zrt. Budapest IX. Török Pál utca 2. szám elé kihelyezett
göngyölegtárolóval kapcsolatos ügyéről
Sz-462/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztatás a Lobogó utcai cukrászdával kapcsolatban
Sz-463/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest IX. kerület József Attila lakótelep területén telepített műanyag sebességcsökkentő
bordákkal kapcsolatos tájékoztatás
Sz-467/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztatás az Ecseri út-Üllői út csomópontnál lévő 4. számú pavilonnal kapcsolatban
Sz-473/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. november 21.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem