Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 26-án (szerda) 16:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
193/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1995. (II.23.) számú rendeletének hatályon kívül
helyezése és javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló ……/2014 (…) önkormányzati rendelet megalkotására
198/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására
194/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés
204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEVIX Zrt. vezérigazgatója
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának I.-IX. havi teljesítéséről
Sz-478/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Parkolási Kft 2010-2013. évi gazdálkodásának teljesítmény ellenőrzéséről
Sz-468/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Belső Ellenőrzési csoport

Budapest, 2014. november 21.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem