Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 26-án (szerda) 14:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A személyes gondoskolást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának felülvizsgálata
187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról
184/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékleve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem
Sz-470/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Bursa Hungarica munkacsoport létrehozása
Sz-469/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2014. november 21.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem