Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 6-án 15:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
172/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
ESZSB elnöke
2./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
171/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Kicsi Bocs óvodavezetőjének felmentési kérelme
181/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
178/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása
179/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, és telek,- és idegenforgalmi adó 2015. évben történő működtetéséről
180/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)
170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése
173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
pedagógus-továbbképzési programjának jóváhagyására
177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához
174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Ellátási szerződés megkötése a Moravcsik Alapítvánnyal
175/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról
176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest IX. Ferenc krt. 39. fszt. II. (hrsz.37532/0/A/2) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
ingatlan elidegenítési ügye
169/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati hatósági ügyek
168/2014., 168/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. október 31.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem