Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 5-én (szerda) 17:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása (I. forduló)
178/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása (I. forduló)
179/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselőtestületének döntése a helyi építmény-, telek,- és
idegenforgalmi adó 2015. évben történő működéséről
180/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)
170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest IX. Ferenc krt. 39. fszt. II. szám alatti (hrsz.37532/0/A/2) ingatlan elidegenítési ügye
169/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-431/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-432/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-433-436/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
9./ Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása
Sz-437/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István elnök

Budapest, 2014. október 31.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem