Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. november 5-én (szerda) 14:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-441/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
2./ Lakhatást segítő támogatások elbírálása
Sz-442/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
171/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Kicsi Bocs óvodavezetőjének felmentési kérelme
181/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági és igazgatósági tagjainak
megválasztására (FESZ Kft., FESZOFE Kft., Parkolási Kft., FEV IX. Zrt.)
170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Az óvodai számított létszám túllépésének fenntartói engedélyezése
173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
pedagógus-továbbképzési programjának jóváhagyására
177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
fordulójához
174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Ellátási szerződés megkötése a Moravcsik Alapítvánnyal
175/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési
intézmények szakmai munkájáról
176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./Az „Egészségügyi prevenció” 3301. költségvetési sorának módosítása
Sz-443/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Alpolgármester Asszony/Úr
12./HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem
Sz-444/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Alpolgármester Asszony/Úr
13./ Személyi térítési díj tartozás elengedése méltányossági ügy
Sz-445/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Alpolgármester Asszony/Úr
14./ Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ügyrendjének elfogadása
Sz-446/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2014. október 31.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem