Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. október 27-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Alakuló ülés,
melynek keretén belül a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a HVB választásokra vonatkozó tapasztalatait, valamint a polgármester és képviselők esküt tesznek.

A képviselői és polgármesteri eskütételt követően az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
163/2014. sz. előterjesztés
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Javaslat az alpolgármesterek megválasztására (titkos szavazás)
166/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének megállapítására
165/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
167/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat Bizottsági és részönkormányzati tagok megválasztására
164/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. október 22.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem