Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. október 1-én (szerda) 12:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Szociális alapú méltányossági kérelmek
Sz-403/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest IX. ker. Üllői u. 17. II. emelet 4. (hrsz: 36835/0/A/20) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-404/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Lakásfelajánlás a 2001-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére a GB 96/2014.(IV.23.) számú határozata alapján
Sz-405/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-406/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-407/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Műszaki csatolási kérelem (Bp. IX., Balázs B. u. 28/A. fszt. 3. üres lakás)
Sz-408/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Gazdasági Bizottság GB 128/2014. (V.14.) számú határozatának módosítása
Sz-409/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Gazdasági Bizottság GB 15/2014. (I.22.) számú határozatának visszavonása
Sz-410/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
9./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-411/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat házfelügyelő elhelyezésével kapcsolatban
Sz-412/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgató
11./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére (Bp. IX. ker. Vágóhíd u. 31-33. sz. telepre)” kiírandó pályázat meghirdetése, megjelentetése
Sz-413/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (.pdf)
1. sz. melléklet (.xls)
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgató
12./ Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása
Sz-414/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A Képviselő-testület által jóváhagyott 2014. évi rehabilitációs, szanálásos tervben szereplő épületekből beérkezett bérleti jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmek határidőben történő elbírálásához a Gazdasági Bizottság döntése szükséges.

Budapest, 2014. szeptember 26.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem