Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. szeptember 16-án (kedd) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Sz-378/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István alpolgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai Programja és
mellékleteinek módosítására
Sz-379/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Mezey István alpolgármester
3./ IAS Zrt szerződés módosítási kérelme
Sz-380/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
4./ A TRIO Kulturális Közhasznú Nonprofit Betéti Társaság kérelme
Sz-381/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
5./ A Roma Kulturális és Sport IX. Közérdekű Közhasznú Egyesület kérelme
Sz-382/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
6./ Javaslat a HÜB 132/2014. (VI.25.) számú határozat alapján megkötött támogatási szerződés módosítására
Sz-383/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
7./ Javaslat a HÜB 129/2014. (VI.25.) számú határozatának módosítására
Sz-384/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-385/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
9./ Javaslat támogatási szerződés módosítására
Sz-386/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
10./ Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem
Sz-387/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
11./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem
Sz-388/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
12 ./ Lakhatást segítő támogatások elbírálása
Sz-389/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 38/A.§-a rendelkezik a lakhatást segítő támogatás megállapításáról.

A támogatásról a Polgármester úr javaslata alapján a Humán Ügyek Bizottsága dönt.

Figyelemmel a Humán Ügyek Bizottságának hatáskörére, a beérkezett kérelmek nagy számára, illetve a kérelmező ügyfelek érdekeire, indokolttá vált a Humán Ügyek Bizottságának rendkívüli ülése.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem