Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. augusztus 28-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása
154/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
156/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Helyi Választási Biztosság tagjainak, póttagjainak, valamint a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság póttagjainak választására
158/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
4./ Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes igénylésére
159/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására
153/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működéséhez szükséges fejlesztések jóváhagyására
155/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat támogatásról szóló döntés meghozatalára
160/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati hatósági ügyek
161/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
157/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a „helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg”; azaz legkésőbb 2014. augusztus 31. 16.00 óráig, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A határidőre való tekintettel a Képviselő-testületnek a bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról döntenie szükséges.

Budapest, 2014. augusztus 25.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem