Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. augusztus 27-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása
154/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
156/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására
153/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Lakhatást segítő támogatások
Sz-350-358/2014., Sz-376-377/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-359/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
6./ Szebenyi Etelka támogatott 2014. évi támogatási összegről történő lemondása
Sz-360/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap támogatási szerződések módosítására
Sz-362/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István alpolgármester
Tájékoztató:
1./Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
157/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. augusztus 22.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem