Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. augusztus 27-én (szerda) 12:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása
154/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes igénylésére
159/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-363/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-364/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Csatolási kérelmek
Sz-365-366/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Bp. IX. ker., Telepy utca 6-8. földszint 10. szám alatti lakásra vonatkozóan
Sz-367/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-375/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. augusztus 22.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem