Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. július 17-én (csütörtök) 13:30
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az Inter Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatása
Sz-318/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Lakhatást segítő támogatás
Sz-319/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-320/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-321/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Méltányossági kérelmek
Sz-322-330/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program keretében a FESZGYI-vel kötött
együttműködési megállapodás módosítására
Sz-331/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A FESZGYI 9 személy étkezési térítési díjára vonatkozó kérelmét nyújtotta be a Humánszolgáltatási Irodának 2014. június 30.-án. Részükre szociális helyzetük okán sürgető lenne a méltányosságból csökkentett térítési díj mielőbbi megállapítása, mivel a döntésig teljes árat kell téríteniük.

Budapest, 2014. július 15.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem