Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 27-én 10.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat személyi ügyekben való döntések meghozatalára
149/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására
147/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a „TÉR-KÖZ” pályázattal összefüggő „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” projekt támogatási szerződésének jóváhagyására
150/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására
148/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye
151/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati hatósági ügyek
152/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A Képviselőtestület 2012. július 12-i ülésén döntött a Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az egyfordulós, nyilvános pályázat kiírásáról. A pályázat többszöri eredménytelen eljárást követően, sokadik alkalommal 2014. május 29-i benyújtási határidővel került kiírásra. A határidőig 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlati kötöttség időtartamára tekintettel a pályázat eredményéről a Képviselőtestületnek döntenie szükséges.

Budapest, 2014. június 24.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem