Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 27-én (pénteken) 9:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Budapest II. 011341/11. helyrajzi számú ingatlan elidegenítésének ügye
151/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Piaci alapú méltányossági kérelmek
Sz-317/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-314/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Csatolási kérelem (Viola u. 37/a II. 55. üres lakás)
Sz-312/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Lakásbérlet megszűntetése közös megegyezése cserelakás bérbeadása és pénzbeli térítés fizetése mellett
Sz-313/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás: A 2014. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő előterjesztéssel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2014. június 25.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem