Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 25-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
147/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat köztéri szobrok, műalkotások állítására
148/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Molnár Ferenc emléktábla állításának engedélyezése
Sz-305/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szakmai programjának, valamint mellékleteinek
módosítására
Sz-300/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula polgármester
5./ A Budapest-Kálvin Téri Református Egyházközség kérelme
Sz-302/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
6./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának kérelme
Sz-303/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
7./ Budapest IX. Tankerület támogatási kérelmei
Sz-306/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester

Indokolás:
A megnövekedett szülői igények miatt indokolttá vált a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Varázskert Bölcsődéjének férőhelyszámát 40 főről 50 főre emelni. Ahhoz, hogy az engedélyeztetési eljárás a bölcsőde nyitásáig eredményesen lezáruljon szükséges az intézmény szakmai programjának, valamint szervezetiés működési szabályzatának módosítása.

Budapest, 2014. június 23.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem