Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 20-án (pénteken) 13.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A bizottság 2014. június 19-i ülésén levette napirendjéről a „Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása” című előterjesztést. A pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdése miatt rendkívüli ülés összehívása szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2014. június 19.

Veres László
elnökhelyettes s.k.Impresszum  Adatvédelem