Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 19-én (csütörtökön) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a VVKB 79/2014. (III.19.) számú határozatának módosítására
Sz-296/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
3./ „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben” pályázat
Sz-299/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Határozatok módosítása
Sz-282/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-283-286/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-287-290/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-297/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-291-295/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A lakóház felújítási pályázat 2014. április 30-tól június 10-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2014. június 16.

Veres László
elnökhelyettes s.k.Impresszum  Adatvédelem