Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. június 19-én (csütörtökön) 8:30
Ülés helye: Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/b., Ügyfélszolgálati Iroda

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2014. április 30-tól június 10-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2014. június 16.

Görgényi Máté s.k.
ElnökImpresszum  Adatvédelem