Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. június 5-én 15.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula polgármester
2./ Javaslat Varga József országgyűlési képviselő alpolgármesteri illetményével kapcsolatos döntés
meghozatalára
137/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.)önkormányzati rendeletének módosítása
114/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása
138/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
6./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlan ingyenes
tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére
139/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
130/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat kezességvállalás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára
116/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ TÉR-KÖZ Nehru part I. támogatási szerződés és projektmenedzsmenti szerződés
140/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Budapest IX., Vaskapu u. 47. (hrsz.: 38002), valamint a Budapest IX., Vaskapu u. 49. (hrsz.: 38003) szám alatti ingatlanok elidegenítése
118/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Budapest IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I/TB2. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása
119/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Bp. II. ker. Nagyrét utca 011341/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye
141/2014. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására
126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására
128/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló FEV IX. Zrt. Alapító Okiratának módosítására
133/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására
134/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek meghatározása
117/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
20./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő
megállapodás megkötésére
122/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
21./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
142/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula polgármester
22./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
132/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
23./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
támogatása beszámolóinak elfogadása
115/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
24./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban
124/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
25./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására
121/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
26./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
135/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
27./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve
113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
28./ ERLIN STÚDIÓ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 136/2014. (IV.17.) számú határozata ellen
120/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
127/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a Ferencváros Kártya Kft. tevékenységéről és működéséről
131/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Bácskai János megbízásából Klézli Cintia ügyvezető igazgató
3./ Tájékoztató Ferencváros történeti városrészei rehabilitációjának 2014. évi évközi helyzetéről
123/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
4./ Tájékoztató a Ráday-Lónyay Ingatlanhasznosító Kft. tevékenységéről
143/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója

Budapest, 2014. május 20.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem