Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. június 4-én (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlan ingyenes
tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére
139/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve
113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-279/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése
Sz-251/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Határozatok módosítása
Sz-252/2014, Sz-253/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-255/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-256/2014, Sz-257/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-258-261/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek
Sz-262/2014, Sz-263/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-264-266/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Ferencváros történeti városrészei rehabilitációjának 2014. évi évközi helyzetéről
123/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész

Budapest, 2014. május 30.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem