Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. június 4-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Csicsergő és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása
138/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
129/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
130/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő
megállapodás megkötésére
122/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására
126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club támogatására
128/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Képviselőtestület 59/2014. (IV.24.) sz. határozatának módosítására
134/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a kerületi óvodák közötti munkamegosztásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
142/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula polgármester
12./ A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
132/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
13./ A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi
támogatása beszámolóinak elfogadása
115/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
14./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban
124/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására
121/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
135/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula polgármester
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve
113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Sz-276/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Molnár Ferenc emlékszoba a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban
Sz-267/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi támogatásairól szóló beszámolók elfogadása
Sz-247/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ HPV oltás iránti méltányossági kérelmek
Sz-248/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
22./ A Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatása
Sz-278/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2014. május 30.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem