Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. június 4-én (szerda) 12:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
94/3/2014, 94/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.)önkormányzati rendeletének módosítása
114/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat feladatellátás átadására, valamint a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlan ingyenes
tulajdonba adására a Budapest Főváros Önkormányzata részére
139/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest IX. Vaskapu u. 47. (hrsz. 38002) és Budapest IX. Vaskapu u. 49. (hrsz. 38003) szám alatti
ingatlanok elidegenítési ügye
118/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Budapest IX. Ferenc krt. 14. pince I. és I. emelet I./TB2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
vonatkozó bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása
119/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Bp. II. ker. Nagyrét utca 011341/11 hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye
141/2014. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló FEV IX. Zrt. Alapító Okiratának módosítására
133/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkaterve
113/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A Budapest IX. Ráday u. 47. fszt. II. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása az Art 9 Ferencvárosi
Képzőművészek Egyesülete részére
Sz-268/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-269/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
Sz-270/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Minőségi lakáscsere kérelem
Sz-271/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest IX. Gyáli u. 21-23. II.ép. IV.17. szám alatti üres lakás pályázat útján történő elidegenítése
Sz-272/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-273/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-274/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-275/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
127/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a Ferencváros Kártya Kft. tevékenységéről és működéséről
131/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Dr. Bácskai János megbízásából Klézli Cintia ügyvezető igazgató

Budapest, 2014. május 30.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem