Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. május 30-án (péntek) 11:45
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap pályázat elbírálására
Sz-249/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2014. évi szabadidősport pályázatának
elbírálására (3415. számú költségvetési sor)
Sz-250/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
A Képviselő-testület határozata alapján a 2014-2017 évre vonatkozó Sport Alap pályázatról, illetve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett 2014. évi szabadidősport pályázatról 2014. május 30-ig bizottsági döntést szükséges hozni.

Budapest, 2014. május 29.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem