Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 15-én (csütörtökön) 8:30
Ülés helye: Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/b., Ügyfélszolgálati Iroda

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-234/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2014. május 9.

Görgényi Máté s.k.
ElnökImpresszum  Adatvédelem