Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 15-én, 15:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Kitüntetések adományozása
a./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
87/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
87/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós képviselő


dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről
99/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Személyi javaslat
a.) Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére
92/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
92/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés
79/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
95/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
66/2014., 66/2/2014. sz., 66/3/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
98/2014. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
12./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése
103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
80/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére
104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
91/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
97/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
20./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak
elfogadása
88/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása
102/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
22./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására
82/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
23./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat
csoportjában
84/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
24./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére
89/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
25./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013.
évben végzett szakmai munkájáról
75/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
26./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
90/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
27./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási
szerződés megkötése
81/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
28./ Interpelláció
93/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Pál Tibor képviselő
29./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásról szóló döntések meghozatalára
86/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
108/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
31./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert támogatással
kapcsolatban
109/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
32./ Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozata ellen
77/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
33./ Önkormányzati hatósági ügyek
78/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről
100/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
2./ Tájékoztató a 2013. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
83/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
96/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2014. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2014. május 9.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem